Παρασκευή, 26 Δεκεμβρίου 2008

Τρίτη, 16 Δεκεμβρίου 2008


"Όλοι έχουμε γραμμένο,που το λένε πεπρωμένο...από παιδί,στον ύπνο μου έβλεπα φωτιές..."
Φανταστείτε το "πεπρωμένο" όλων αυτών των παιδιών που τις βλέπουν στον ξύπνιο τους...
Η γνώμη μου σχετικά με τα πρόσφατα γεγονότα συνοψίζεται στο τραγουδάκι που ακούγεται.Αφιερωμένο εξαιρετικά σε όσους δεν έχουν την ακοή απλά ως αίσθηση.